Tukt og manufakturhuset i Bergen etter J.J. Reichborns teikning i 1768 BerGIS

Meldingar

1.04.2017: Kartportalen BerGIS er overført til ny infrastruktur.

Nyttige lenker

Centre for Urban History

Dansk center for byhistorie

Vil du skrive masteroppgåve i byhistorie? Les meir

Andre bylandskap

-Dansk Center for Byhistorie

-Städtesystem und Urbanisierung im Ostseeraum in der Neuzeit
--Alt. lenke

A Vision of Britain 1801 and 2001

 

Partnarar

UNI Computing, CLU tidlegare Aksis

Statsarkivet i Bergen

Etat for plan og geodata og Byarkivet

UBB Spesialsamlingen

 

Kort hjelp for bruk av kartportalen

Vi gjer merksam på at desse vev-sidene ikkje er fullskala publikumsteneste, men ein enkel kartløysing for formidle forskningsresultat og forskingsdata med kart som inngangsport.

Litt om korleis du kan bruke denne sida:

Bruk "+" for å zoome inn på kartet
Klikk på eit hus eller tomt for få informasjon om den aktuelle staden i Bergen sentrum ca. 1880. Du får opp eit pop-up vindu. Klikk på lenka i vinduet for historiske kjeldedata

Om karta

Vev-applikasjonen syner to kart: Under ligg eit detaljert gatekart for Bergen frå 1880, og over eit digitalt eigedomskart med eigedomsgrensene slik dei var i 1888. på Du kan lese meir om karta her

Om historiske kjelder

Denne vev-sida syner eit lite utval av dei geografiske og historike data som er mulig å knytte saman. Er muligheitene det vi trur dei er, kan ein historisk GIS (Geografisk InformasjonsSystem) bli eit viktig forvaltningsverkty, ein intuitiv innfallsport til arkivmateriale (t.d. bilete), men først og fremst eit inspirerande og spennande forskningsverkty.

Sjølve vev-tenesta er levert av IT-avdelingen, UiB. Vi gjer også merksam på at den tekniske løysinga er "tung" og maskinparken som ligg bak korkje er dimensjonert eller dedikert for ein fullskala kartteneste. Ha derfor litt tolmod!

Ta kontakt med Arne Solli om du har spørsmål.

Meir kartdata finn på Bergen kommune sine sider www.bergenskart.no. Dei historiske kjeldene som er nytta finn du i Digitalarkivet