Tukt og manufakturhuset i Bergen etter J.J. Reichborns teikning i 1768 BerGIS

Meldingar

1.04.2017: Kartportalen BerGIS er overført til ny infrastruktur.

Nyttige lenker

Centre for Urban History

Dansk center for byhistorie

Vil du skrive masteroppgåve i byhistorie? Les meir

Andre bylandskap

-Dansk Center for Byhistorie

-Städtesystem und Urbanisierung im Ostseeraum in der Neuzeit
--Alt. lenke

A Vision of Britain 1801 and 2001

 

Partnarar

UNI Computing, CLU tidlegare Aksis

Statsarkivet i Bergen

Etat for plan og geodata og Byarkivet

UBB Spesialsamlingen

 

Prosjektet BerGIS: Urbane landskap

Urbane landskap var eit prosjekt i perioden 2005-2008 leia av Geir Atle Ersland og Arne Solli.

Geir Atle Ersland.
Les meir

Arne Solli
Kort presentasjon
Les meir

I prosjektperioden var vi vore avhengig av gode samarbeidspartnarar

Prosjektassistentar:

  • Håkon Haugland, (Bergis). Arbeidsoppgåver: Avskrift av grunnboka 1753, undersøgningsforretningen av 1772 (ACK1772), korrektur av grunnbøkene (GBB1686 og GBB1753), koding og adresseidentifikasjon.
  • Rannveig Fluge, (Bergis). Arbeidsoppgåver: Avskrift og koding av grunnboka 1753 og avskrift av undersøgningsforretningen av 1772 (ACK1772) og matrikkelen 1887.
  • Bjørn Bagge, (Bergis). Arbeidsoppgåver: Avskrift av grunnboka 1753, utvalde grunnbrev m.m.
  • Sven Vea, (Historisk forurensing). Arbeidsoppgåver: Avskrift av adressebøker 1888-1983
  • Joachim Kruger, (Historisk forurensing). Arbeidsoppgåver: Avskrift av adressebøker 1888-1983
  • Finn Olav Karlsen, (Bergis). Arbeidsoppgåver: Vektorisering av rode 15 og 16 før brannen 1855.


    Sist oppdatert: 6.03.2017
    Arne Solli