Tukt og manufakturhuset i Bergen etter J.J. Reichborns teikning i 1768 BerGIS

Meldingar

1.04.2017: Kartportalen BerGIS er overf├Şrt til ny infrastruktur.

Nyttige lenker

Centre for Urban History

Dansk center for byhistorie

Vil du skrive masteroppgåve i byhistorie? Les meir

Andre bylandskap

-Dansk Center for Byhistorie

-Städtesystem und Urbanisierung im Ostseeraum in der Neuzeit
--Alt. lenke

A Vision of Britain 1801 and 2001

 

Partnarar

UNI Computing, CLU tidlegare Aksis

Statsarkivet i Bergen

Etat for plan og geodata og Byarkivet

UBB Spesialsamlingen

 

Undervisning i historie og andre fag

Ungdomstrinnet

I samarbeid med Rothaugen skole i Bergen er Digitalarkivet og BerGIS brukt som arbeidsverkt°y i fleire fag, ikkje berre histore. Samleside for prosjektet

Historieundervisning

Til bylandskaps-prosjekta har vi undervisningstilbod på bachelor (BA) og masternivaring; (MA). På BA har vi tilbydd emnet Urbanisering i Nord-Europa 1000-1750. Dette er eit fordjupingsemne der vi særleg legg vekt på samanhengane mellom det romlege og bydanninga. Kvar tidsepoke har set sine spor i bylandskapet og denne mosaikken er vår pedagodiske innfallsport til å formidle kunnskap om historiske fenomen og prosessar. Meir om tidlegare undervisning på HIS113-sida

Master i historie:
Vil du skrive masteroppgåve? Ta kontakt med oss. Les også om masterseminaret Seminar i tidlig moderne tid

Tidlegare fordjupingsemne i historie

Bachelor, hausten 2005-2008:
HIS114 Urbanisering i Nord-Europa 1000-1750 (2007). Fordjupingsemne med skuleeksamen, les meir
HIS250 Bacheloroppgåve i historie. Med tema frå Urbanisering i Nord-Europa 1000-1750, les meir

Bachelor, hausten 2006 HIS113 urbanisering i Nord-Europa 1000-1750 (2006). Fordjupingsemne med mappevurdering. Les meir

Bachelor/Master i informatikk

Data frå BerGIS-prosjektet har også vore grunnlag for programmeringsoppgåver i visualiseringsemne på Insitutt for Informatikk, UiB. Institutt for informatikk tilbyr kurs med kjelder og data frå Bergis-prosjektet. INF252 Computer Graphics og INF219 Prosjekt i programmering.

ArcGIS grunnkurs

Universitetet i Bergen har site-lisens på store delar av ESRIs programportefølgje (ArcView, ArcInfo, ArcMap). I avtalen med programleverandøren, Geodata, inngår også kurs. Meir om kursa: Les meir (Ekstern lenke, Geodata)