Tukt og manufakturhuset i Bergen etter J.J. Reichborns teikning i 1768 BerGIS

Meldingar

1.04.2017: Kartportalen BerGIS er overført til ny infrastruktur.

Nyttige lenker

Centre for Urban History

Dansk center for byhistorie

Vil du skrive masteroppgåve i byhistorie? Les meir

Andre bylandskap

-Dansk Center for Byhistorie

-Städtesystem und Urbanisierung im Ostseeraum in der Neuzeit
--Alt. lenke

A Vision of Britain 1801 and 2001

 

Partnarar

UNI Computing, CLU tidlegare Aksis

Statsarkivet i Bergen

Etat for plan og geodata og Byarkivet

UBB Spesialsamlingen

 

Samleside for "Bergen 1814"